Category Archives: Technologie


Blockchain in companies for beginners

Oke, blockchain, bitcoin, crytocurrencies, distributed miners, transaction broadcast, mathmatical trap door, elliptic curve digital signature algorithm? Can someone make a manual just like Lego on how to build this? Blockchain can be quite confusing when it is introduced to explore the options within your company. Explaining the need and investment of blockchain to a executive board can be a steep hill to climb (somewhat impossible maybe). My advice, keep it simple, get on YouTube. 

Wooden toy building blocks, in bright colours over white background, stacked in a tower

 

The most simpelest version of blockchain can be a stacked pile of block just straight up. Without the first (base) block, all the other blocks can’t exist in the stack (aka: chain). Every block knows about the previous block because it’s dependent of that block. So the information on each block would be:

  • reference of the previous block
  • timestamp (when the block was created)
  • proof of work (security code that only neighboring block know) or proof of stake
  • summary of transaction data (has it’s own chain)

Taking the next step is just like the movie ‘the matrix’, “there is no stacked pile of blocks”. You can’t see the blockchain but it’s there. It is distributed over many computers all over the world, so called miners.

The ownership principles in blockchain

Wow, back to basics, to explain the details of ownership, imagine you give a present to a friend. You know it happened, your friend knows it, you don’t need anyone else to help you transfer the present to your friend. The present left your possesion and you can’t control it anymore. Your friend now has a present and if he doesn’t like it, he can give it to another friend (give better presents next time). This is ownership and can apply to almost everything.

Now, let’s make your present digital. You can make millions of copies of it and give them digitally to everyone. This gives an ownership and exchange problem. Your present isn’t unique anymore. This problem is called the double-spending problem. Some very smart guys solved this problem by keeping a record of all the transactions (or copies) made by the owner. Sending this record (ledger) to all users and keeping it updated everywhere made sure that you can’t change the form of the original present. This record is what we above mentioned as the transaction of data and thus the explaining the ownership of an item (currency, data etc.) in a blockchain.

These are the principles of blockchain, and I hope to have given you a start to read more on blockchain! It will change the way we do our taxes in 10 years.

For beginners (2 minutes)

YouTube voorvertoningsafbeelding

Bonus for IT devs (not 2 minutes)

I’ll go into detail with this for some next posts, but this is for dummies!

YouTube voorvertoningsafbeelding

 

Intelligente multi-agents

In de wereld van Multi-agent systemen heb je diverse soorten Agents. Waar ik in dit bericht over wil praten zijn de eigenschappen die een agent intelligent kan maken. Een simpele agent slim maken zorgt ervoor dat de complexiteit van je multi-agent systeem exponentieel kan stijgen en soms onberekenbaar wordt, maar het geeft vooral een flexibeler systeem. Woolridge en Jennings (1995) hebben zelf een lijst opgesteld wat een agent intelligent kan maken:

Reactiviteit.

Het goed waarnemen van je omgeving en daadwerkelijk snappen wat er in je omgeving staat is een waardevol goed. Vaak zien simpele agents alleen een object, maar kan je het begrip (en uiteindelijk nut) van dat object duidelijk maken dan kan de agent hier anders op reageren. Een mooi voorbeeld is in het robotvoetbal, zou er iemand zo slim zijn om de robots de vorm en grootte van een voetbal te geven en daarmee tegen een tegenstander te spelen, dan zou een simpele tegenstander niet meer weten wie nu de bal is. Je kan elkaar dan herkennen door positie bepaling en op die manier uitsluiten wie niet de bal is (en daarmee dus de locatie van de bal bepalen). Hiermee speel je in op het onvermogen van de tegenstander om correct de omgeving te herkennen.

Een ander onderdeel van reactiviteit is dat je dit herkennen ook snel kan doen. Heb je een te lange respons tijd of moet je het object eerst van alle mogelijke hoeken gescand hebben dan daalt automatisch de reactiviteit van een systeem.

Proactiviteit.

Agenten moeten in staat zijn (individueel) om doelgericht gedrag te vertonen en initiatief te nemen. Vooral dit laatste is belangrijk in een systeem. Je kan een systeem zo opstellen dat er één agent steeds de initiatiefnemer is, dit levert minder complexiteit op maar wel meer risico’s op vastlopen in hetzelfde patroon. Zonder proactiviteit heb je bijvoorbeeld geen robot die steeds de bal na zou jagen, dit kan dode momenten / ingrijpen in het spel opleveren.

Sociale capaciteiten.

In alle multi-agent systemen is communicatie het meest belangrijke maar tegelijk ook het lastigste. Om de gestelde doelen te bereiken dient er vaak samengewerkt te worden. Dit is, als de doelen ten minste een multi-agent systeem nodig hebben. Soms zie je namelijk ook dat een multi-agent systeem wordt ingezet omdat er dan meer kans is dat ten minste één agent het doel bereikt. Wanneer een doel samenwerking vereist draait het in de programmatuur ineens allemaal om communicatie protocollen.

Scoor je dus hoog op alle drie van de bovenstaande punten, dan heb je volgens Woolridge en Jennings een slimmer en intelligenter multi-agent systeem gebouwd. Let op dat je niet teveel op één onderdeel gaat focussen, en de andere uit het oog verliest. Het kan dan eventueel wel zijn doel bereiken, maar de manier waarop is vaak minder slim.

Vooruitgang geboekt in de robotica

Vorige maand is een filmpje online gekomen over de robot Justin. Dit is een prototype robot waarmee nieuwe hindernissen worden gevonden en overwonnen. Een simpele taak, als het vangen van een bal kan nu met 80% score worden volbracht. Waar het voor de mens dan moeilijker wordt, het vangen van twee ballen, kan deze robot nu ook.

YouTube voorvertoningsafbeelding

ICT Toekomstblik: Apps voor je PC?

Software combineren met internet, dat is waar het sinds 2005 om draait. Een simpele tekst editor op je pc die naadloos aansluit bij wat er ergens op een server (ofwel cloud) rond zweeft. Dit heeft als gevolg dat je allemaal hetzelfde bestand kan bewerken. Bedenk eens dat een applicatie op de PC de boekhouding online kan synchroniseren voor de boekhouder, je boodschappen gemakkelijker kan bestellen en de krant goed gelezen kan worden. Als je helemaal doordraaft, waarom heb je dan nog websites nodig?

Software toch de toekomst?

Misschien wel, misschien niet. Toekomst kijken voor de ICT is enorm lastig, een nieuwe uitvinding kan het hele veld radicaal omslaan. Bijvoorbeeld de iPhone, credits naar Apple. Deze smartphone heeft er tevens voor gezorgd dat de computer minder in trend raakte. Veel kan nu al mobiel en voor je mail, twitter of internet hoef je je pc niet meer op te starten.

Omdat de apps trend bestaat voor je mobiel, denk ik dat er ook markt is om dit voor je pc te doen. Een soort appstore voor allerlei taken op de pc. Waarom moet je nu eigenlijk nog al die software overal vandaan halen en vaak ook illegaal downloaden.Dit probeert de Nederlandse overheid momenteel te verbieden, een lastige (waarschijnlijk onmogelijke) opgave. Tip voor de overheid, met deze structuur kan je het best goed tegengaan. Apple is dit ook gelukt, je moet een iPhone jailbreaken wil je illegale of niet gescande software erop hebben.

Wist je trouwens dat je bij Samsung ook al Apps voor de TV kan downloaden en dat er inmiddels meer dan 2 miljoen al gedownload zijn.

Windows Live Mail – Update via Essentials

Het programma Windows Live Mail heeft in een update deze maand een aantal grote veranderingen ondergaan. Het basic mail-programma is niet meer, Windows Live Mail gaat nu de volwassenen fase in. De desktop applicatie zorgt ervoor dat email gedownload wordt naar de pc en lokaal wordt opgeslagen. Zo kun je zelfs wanneer je geen internet verbinding hebt, toch je mail bekijken (alleen geen nieuwe mail ophalen zonder verbinding).

De update verloopt via Windows Live Essentials. Het programma heet nu Windows Live Mail 2011 en is nu definitief lid geworden van de Essentials groep. De losse download zal waarschijnlijk nog steeds op de website te verkrijgen zijn.

Live Conversations

Wat mij meteen opviel was de geïntegreerde mail conversatie. Google Mail is ermee begonnen en het bevalt iedereen, het is ook een logische manier van bericht voering. Ook Apple heeft het op de iPhone SMS aangebracht, wanneer je smst met iemand zie je de berichten van twee kanten. Het is stuk gebruikersvriendelijkheid dat mail beheren en lezen echt bevorderd. Onlangs heeft Hotmail dit ook geïmplementeerd voor reguliere gebruikers.

Apple Iphone conversation

Windows Complexiteit

Wat ik persoonlijk wel jammer vindt is dat er typische Windows complexiteit aan toegevoegd is. Het simpele intuïtieve programma krijgt nu voor het oog meer functionaliteit. Helaas betekent dit ook meer knoppen en opties om uit te kiezen. Misschien is het helemaal niet zo slecht om een basic programma te hebben. Het lijkt erop dat ze met dit programma meer richting Microsoft Outlook gaan. Maar die hebben ze al, en dat is voor de doorsnee gebruiker die een hotmail account gebruikt, een te complex programma.

Turing test

Wat is de Turing Test

De Turing test is ontworpen door Alan Turing in 1936. Het is een beproeving van een machine om zijn intelligentie te demonstreren. Er kunnen veel vragen worden gesteld bij de woorden “intelligentie” en “denken”. Maar wat is dit nou eigenlijk formeel? David Chalmers is een filosoof die zich meer in de termen heeft verdiept. Turing heeft in zijn artikel Computing Machinery and Intelligence uit 1950 de vage begrippen ‘intelligentie’ en ‘denken’ omzeild en er een test voor bedacht. Bij de test zijn er 3 personen: een proefpersoon, een computer die graag een persoon wil zijn en nog een mens. Het is voor de computer het doel om zo goed mogelijk een conversatie te houden, liefst evengoed als de mens.

Turing test

Turing test

De proefpersoon is degene die met de computer en de mens een conversatie gaat houden. Hij weet alleen niet wie nu precies de computer en wie de mens is, dit blijft geheim. Aan het einde moet de proefpersoon één conversatie-partner aanwijzen als computer. Wanneer de proefpersoon dit niet lukt, heeft de computer zich volgens Turing intelligent voorgedaan.

De biografie van Alan Turing

Omdat Turing met zijn onderzoek een grote impact had op verschillende vakgebieden waaronder psychologie, kunstmatige intelligentie en filosofie is veel van zijn werk samengevat. Zo heeft zijn biograaf Andrew Hodges het bekende Alan Turing: The Enigma op zijn naam staan.

John Searle: Thought experiment

In een reactie op de test claimde John Searle dat hij de test kon halen door alleen gebruik te maken van symbool manipulatie. De Chinese kamer is inmiddels een bekend voorbeeld in de filosofie. Dit gedachte-experiment gaat om lokale kennis. Een goede uitleg hiervoor is te vinden op de website van Standford Encyclopedia of Philosophy, ook wel het SEP.

Loebner Prize

De loebner prize is een prestigieuze prijs voor kunstmatige intelligentie Het is een jaarlijkse wedstrijd waar onderzoekers chatterbots kunnen insturen. Vervolgens wordt er volgens de turing test bepaald welke chatterbot het meest intelligent overkomt. Er zijn bij deze test verschillende juryleden, van kinderen tot senioren.